Om MultiBit syntest

MultiBit är en app för att utföra syntest, en utveckling av den vanliga syntavlan. Denna metod kan till skillnad för syntavlan även hantera mer speciella synfel, t.ex synfel där ögats tappar degenereras.

Med appen kan patienten själv utföra syntest. Resultat skickas som Excel-fil till läkare.

Alle kender Snellen-tavlen, som har rækker med testbogstaver i forskellige størrelser. Det er den mest almindelige synstest. Testen har mange fordele – ikke mindst når man skal prøve briller – men den har også flere ulemper. En af disse er, at man ikke kan udføre synstesten selv – en anden skal kontrollere og registrere svarene. En endnu større ulempe er, at testen ikke tager højde for mange andre typer synsfejl som aldersrelateret makuladegeneration (AMD) i øjets gule plet.

Der er to grunde til, at disse synstests ikke fungerer ret godt i forbindelse med sygdom. Den ene er, at testresultatet afhænger af, hvor lang tid man har. MultiBit benytter derfor en fast og meget kort visningstid.

Den anden grund er, at bogstaver (eller tal) sagtens kan være læsbare på trods af synsskader – de har en høj "genkendelsesfaktor". Som det fremgår af figuren, kan man fjerne store dele af bogstaver (eller tal), uden at læsbarheden påvirkes. For øjne med et normalt syn er det faktisk tilstrækkeligt at tegne testsymbolet med nogle få prikker. Er man synsskadet, kræver det et større antal prikker. Det er princippet bag MultiBit: At finde ud af, hvor mange prikker der er nødvendige for, at man kan genkende symbolet.

Et interessant spørgsmål er, hvor store testfigurernes prikker skal være. Svaret er, at størrelsen bør tilpasses efter størrelsen på nethindens tappe og stave. De er kun nogle tusindedele af en millimeter store. Ved at anvende så små prikker kan testen afsløre skader på enkelte tapper og stave.

Om rarebits og multiBits

Testprincippet med meget små prikker og kort visningstid kaldes "rarebit"-testning. Den blev udviklet på Sahlgrenska Universitetssjushuset i Göteborg i 1990'erne og blev gjort alment tilgængelig i 2002. Oprindeligt anvendte man kun nogle få testprikker ved hver visning, men man kan også gruppere flere rarebits, så de danner tal. Dette testprincip kaldes for "multiple rarebits" eller MultiBit. Til forskel fra synstavlens figurer i forskellige størrelser benytter MultiBit samme talstørrelse hele tiden og varierer i stedet antallet af prikker. MultiBit anvender tal i stedet for bogstaver for at begrænse alternativerne til et rimeligt antal.

Om testopgaven

Testopgaven i den almindelige synstest og i MultiBit er den samme: Patienten fortæller, hvad han eller hun ser. Resultaterne registreres dog forskelligt. I det første tilfælde registreres de af undersøgeren og i det andet af patienten selv. Den endelige bedømmelse af resultaterne foretages af lægen. testprincip kaldes for "multiple rarebits" eller MultiBit. Til forskel fra synstavlens figurer i forskellige størrelser benytter MultiBit samme talstørrelse hele tiden og varierer i stedet antallet af prikker. MultiBit anvender tal i stedet for bogstaver for at begrænse alternativerne til et rimeligt antal.

Du kan få mere detaljeret information om testprincippet ved at klikke her

Tapper og staver

http://webvision.umh.es/