Om MultiBit syntest

MultiBit är en app för att utföra syntest, en utveckling av den vanliga syntavlan. Denna metod kan till skillnad för syntavlan även hantera mer speciella synfel, t.ex synfel där ögats tappar degenereras.

Med appen kan patienten själv utföra syntest. Resultat skickas som Excel-fil till läkare.

 

Alle kjenner til syns-skarphetstavlen med  rader av bokstaver av forskjellig størrelse. Det er den vanligste av alle synstester. Testen har mange fordeler, ikke minst når det gjelder prøving av briller, men den har også flere ulemper. En ulempe er at en synsskarphetstest ikke kan gjøres på egen hånd - noen må kontrollere og registrere svarene. En enda større ulempe er at testen er ganske ufølsom for mange andre typer synsfeil, som aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), en sykdom i den gule flekken.

Det finnes to årsaker til at synsskarphetstester ikke fungerer så bra ved sykdom. Den ene er at testresultatet er avhengig av hvor lang tid man får bruke. MultiBit bruker derfor en fast og meget kort visningstid.

Den andre årsaken til at synsskarphetstester ikke fungerer så bra ved sykdom, er at bokstaver (eller sifre) godt kan være lesbare til tross for synsskade - de har stor "reservemargin". Som det fremgår av figuren kan store deler av bokstaver (eller sifre) fjernes uten at det påvirker lesbarheten. For øyne med normalt syn rekker det faktisk å skrive testsymbolene med noen få prikker. Ved synsskade behøves flere prikker. Dette er prinsippet bak MultiBit: å finne ut hvor mange prikker som er nødvendig for å kjenne igjen symbolene.

Et interessant spørsmål er hvor store testfigurenes prikker skal være. Svaret er at størrelsen bør tilpasses størrelsen på netthinnens tapper og staver. De er bare noen tusendels millimeter store. Ved å bruke så små prikker blir testen følsom for skader på enkeltvise tapper og staver.

Om rarebits og multibits

Testprinsippet med meget små prikker og kort visningstid kalles "rarebit"-testing. Den ble utviklet ved Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg på 1990-tallet og ble allment tilgjengelig i 2002. I utgangspunktet brukes bare noen få testprikker ved hver visning, men man kan også gruppere flere rarebits til å danne sifre. Dette testprinsippet kalles "multiple rarebits" eller MultiBit. I motsetning til synskarphetstavlens figurer i forskjellige størrelser bruker MultiBit samme sifferstørrelse hele tiden og varierer i stedet antall prikker. MultiBit bruker sifre i stedet for bokstaver for å holde antall alternativer på et rimelig nivå.

Om testoppgaven

Testoppgaven er den samme ved vanlig synsskarphetstest og MultiBit: pasienten forteller hva han eller hun ser. Resultatene registreres imidlertid på ulike måter. De registreres av undersøkeren i det første tilfellet og av pasienten selv i det andre. Den endelige vurderingen av resultatene gjøres av legen.

 

 

Ytterligere informasjon om testprinsippet kan finnes ved å klikke her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andre årsaken til at synsskarphetstester ikke fungerer så bra ved sykdom, er at bokstaver (eller sifre) godt kan være lesbare til tross for synsskade - de har stor "reservemargin". Som det fremgår av figuren kan store deler av bokstaver (eller sifre) fjernes uten at det påvirker lesbarheten. For øyne med normalt syn rekker det faktisk å skrive testsymbolene med noen få prikker. Ved synsskade behøves flere prikker. Dette er prinsippet bak MultiBit: å finne ut hvor mange prikker som er nødvendig for å kjenne igjen symbolene.

Et interessant spørsmål er hvor store testfigurenes prikker skal være. Svaret er at størrelsen bør tilpasses størrelsen på netthinnens tapper og staver. De er bare noen tusendels millimeter store. Ved å bruke så små prikker blir testen følsom for skader på enkeltvise tapper og staver.

Om rarebits og multibits

Testprinsippet med meget små prikker og kort visningstid kalles "rarebit"-testing. Den ble utviklet ved Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg på 1990-tallet og ble allment tilgjengelig i 2002. I utgangspunktet brukes bare noen få testprikker ved hver visning, men man kan også gruppere flere rarebits til å danne sifre. Dette netthinnens tapper og staver. De er bare noen tusendels millimeter store. Ved å bruke så små prikker blir testen følsom for skader på enkeltvise tapper og staver.

Om rarebits og multibits

Testprinsippet med meget små prikker og kort visningstid kalles "rarebit"-testing. Den ble utviklet ved Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg på 1990-tallet og ble allment tilgjengelig i 2002. I utgangspunktet brukes bare noen få testprikker ved hver visning, men man kan også gruppere flere rarebits til å danne sifre. Dette testprinsippet kalles "multiple rarebits" eller MultiBit. I motsetning til synskarphetstavlens figurer i forskjellige størrelser bruker MultiBit samme sifferstørrelse hele tiden og varierer i stedet antall prikker. MultiBit bruker sifre i stedet for bokstaver for å holde antall alternativer på et rimelig nivå.

Om testoppgaven

Testoppgaven er den samme ved vanlig synsskarphetstest og MultiBit: pasienten forteller hva han eller hun ser. Resultatene registreres imidlertid på ulike måter. De registreres av undersøkeren i det første tilfellet og av pasienten selv i det andre. Den endelige vurderingen av resultatene gjøres av legen.

 

Ytterligere informasjon om testprinsippet kan finnes ved å klikke her

Tapper og staver

http://webvision.umh.es/