Manual för MultiBit kan hämtas här

Support för iPod touch